Sklep

Informacje

Godziny pracy magazynu: Poniedziałek – Piątek 9:00-17:00 Sobota 9:00-15:00

Szanownych Klientów prosimy przed położeniem płytek o sprawdzenie gatunku, odcienia i wymiaru. Po zamontowaniu płytek reklamacje nie będą uwzględniane. Nieznaczna różnica w odcieniu jest charakterystyczną cechą tego wyrobu. Ceramika EXPO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia płytek wynikające z nieprawidłowego stosowania klejów i zapraw.

Ważne informacje związane z odbiorem towaru:

 • Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru w obecności kuriera.
 • Należy obejrzeć opakowanie transportowe np. czy paleta  nie posiada śladów uderzeń, otarć czy rozerwanej lub uszkodzonej folii, powyłamywanych podstawek, desek, czy opakowanie nie jest zgniecione.
 • Jeżeli paleta lub przesyłka budzi jakiekolwiek wątpliwości prosimy o zrobienie zdjęć przed jej otwarciem.
 • Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowej należy zgłosić w ciągu 24 godzin od dnia dostawy. Po tym czasie reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru nie będą uwzględnione.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki należy :
  • W obecności kuriera spisać protokół reklamacyjny uszkodzenia (jedna kopia dla klienta). Protokół musi być podpisany przez Odbiorcę i kierowcę dostarczającego towar – oraz musi być wyraźnie napisane iż „Protokół został spisany w obecności kuriera”. Data spisania protokołu musi być zbieżna z datą dostawy.
  • Wykonać zdjęcia uszkodzeń z widoczną nazwą towaru i ilością uszkodzeń w obecności kierowcy. Gdy widoczne jest uszkodzenie palety z zewnątrz (przetarcie, uszkodzenie folii, powyłamywane nóżki palety czy deski, podarty karton itp.) należy również wykonać zdjęcia przed otwarciem zawartości.
  • Zgłosić wystąpienie uszkodzeń wraz z przesłaniem zdjęć i protokołu reklamacyjnego w ciągu 3 dni od daty dostawy.
 • Za źle spisany protokół – w tym zabezpieczający interesy kuriera – odpowiedzialność ponosi Klient. Na protokole powinna być opisana rzeczywista sytuacja.
 • W przypadku odmowy spisania protokołu przez kierowcę/kuriera prosimy spisać/sfotografować nr rejestracyjny auta którym dostarczono przesyłkę oraz natychmiast poinformować nas o tym fakcie.
 • W przypadku rozbieżności stanowisk kierowca/kurier lub Odbiorca ma prawo nanieść swoje uwagi i zastrzeżenia w protokole.